ÅRETS SOCKEN ARDRE

VAD HÄNDER i SOCKNEN

SÅ BÖRJADE  ÅRETS SOCKEN

FÖRENINGAR

FÖRETAG 

LÄNKAR

 

Copyright ©2008 [MarknadsGruppen-CAVA bildvision]. 
UPPDATERAD: 07 mars 2009  

FOTOALBUM

Ditten och datten från Ardre-Ljugarn

Har Du någon nyhet – av vad slag det vara må – så tipsa redaktionen. Skriv eller ring: Christer Wennström tfn 493203, e-post: sm1wxc@gotland.com  Redaktionen avgör enväldigt vad som tas med samt förbehåller sig rätten att korta av insända texter.

 

 

VIKTIG INFORMATION!

Grovavfallsmottagningar öppnas i Hamra och Ljugarn

Den första april öppnar Tekniska förvaltningen grovavfallsmottagningar i Hamra och Ljugarn. Samtidigt stängs återvinningscentralerna på de båda orterna. Anledningen till att de stängs, beror på att de tidigare varit soptippar under lång tid och nu måste efterbehandlas.

– Vi kommer att lägga en rad olika material över de båda soptipparna för att slutligen täcka dem med matjord och gräs, berättar Anders Lindholm, ingenjör på Tekniska förvaltningen.

De nya grovavfallsmottagningarna kommer att ha samma öppettider som de tidigare återvinningscentralerna. Fyra containrar kommer att finnas på plats, som tas bort när mottagningarna inte är öppna.

På grovavfallsmottagningarna kommer man att kunna slänga trädgårdsavfall såsom ris, grenar och obehandlat trä. Här går också att slänga behandlat trä och deponirester såsom isolering, klinker, sten, gips och liknande samt grovsopor från hushållen. Grovsopor är möbler och annat som man vill slänga men som inte får plats i den vanliga soppåsen.

Det går däremot inte att slänga tidningar eller metall-, plast- och pappersförpackningar på de nya grovavfallsmottagningarna.

– Sådant material kan lämnas till någon av de andra fem återvinningscentralerna, berättar Anders Lindholm. Den närmaste återvinningscentralen ligger i Hemse. En annan möjlighet är att lämna materialet till återvinningsbilen enligt en särskild turlista, se ”Gotlands miljö- och källsorteringskalender 2009”.

(Gotlands Kommun/Tekniska  förvaltningens hemsida)

Publ 090306

 


Det var inget annat att vänta…

 

Ett av fjolårets sockenmöten beslutade att lägga fyra medborgarförslag till Gotlands kommunfullmäktige. Nu har resultaten börjat droppa in. Och resultaten är noll!

Förslaget att Strandvägen skulle kompletteras med en hårdgjord promenadväg vid sidan om biltrafiken avslogs med följande motivering:

”Strandvägen har 30 km/tim som angiven hastighet. Vid denna hastighet förväntas att trafikanterna samutnyttjar gatan/vägen. Förvaltningen prioriterar inte separata gångbanor på 30-vägar.”

 

Även förslaget om ny återvinnningscentral avslogs. Vi kommer att få en lastbil med ett antal containrar på flaket där vi kan lägga trädgårdsavfall såsom gräsklipp, grenar, ogräsrens och liknande. Den kommer troligen att ställas upp i anslutning till nuvarande tipp med samma ”öppettider” som nu, d v s onsdagar och lördagar.

Grovsopor (möbler och liknande) får vi köra till Hemse. Övrigt hushållsavfall skall lämnas i nu fungerande system med bruna, gröna och svarta sopbehållare. Papper och plast hämtas enligt särskild turlista vid grinden.

Både fasta hushåll och sommarhushåll omfattas av reglerna.

Mer finns att läsa på www.gotland.se!

 

Förslaget att belysa Strandvägen föll också! Motivationen är

”Då aktuell väg inte är prioriterad för belysning anser förvaltningen att det finns projekt som är betydligt mer viktiga att åtgärda vid en eventuell extra tilldelning av medel.”

 

…men vi förskte i alla fall!

 

Publ 090212

 


Slutet gott – allting gott!

 

Lördagen den 10 januari avslutades Ardre-Ljugarn Årets socken 2008 ”officiellt” med en stor fest i Sjöviksgården i Ljugarn.

Nästan 100 personer deltog och lät sig väl smaka av risgrynsgröt och skinksmörgås följt av kaffe och kaka

Samt var kön till baren ganska lååååång stundtals!

Tre mandlar hade gömts i grötbackarna och de som kunde visa upp sin mandel fick en  chokladask. Men – det blev bara två som fick varsin ask… den tredje hade tydligen ovetandes svalt sin mandel!

Kvällen började med att det delades ut en liten champagneflaska till alla deltagare. Skumpan var  sponsrad av Sparbanken Gute (som i dagarna flyttat in bredvid Ljugarns Handel). Det skålades för ett lyckat år.

Befriande få och föredömligt korta tal hölls.

Två kompetenta yngre herrar, Tommy Schüberg och Roger Bergwall, underhöll med sång och gitarrspel.

Utöver Sparbanken Gute sponsrade även Espegards Konditori & Café med matbröd och kaffekaka.

All heder åt Sjöviksgården för ett mycket lyckat arrangemang.

Tack till alla er som deltagit i sockemötena under 2008. Vi fortsätter nu – men i lite andra spår. Hur? Njaa, det är vi inte riktigt på det klara med. Vi återkommer om den saken.

Foto: Börje Hofberg

 

Publ 090112

   

  FOTOALBUM GRÖTFESTEN 10 JAN 2009

 


Ny bank i Ljugarn har öppnat!

 

Den 7 januari öppnade Sparbanken Gute sin nya banklokal i samma fastighet som Ljugarns Handel och Klippstugan. Tidigare låg banken i Alskog.

Vid kontoret arbetar Margareta Bandelin och Susanne Jannehag.

Banken tillhandahåller de flesta normala banktjänsterna, dock inte internetbank.

Öppettider: måndag 13-15, onsdag 13-1730, fredag

13-15.

Telefon: 0498-493010, fax 290035. Ringer Du på tid när kontoret är obemannat så svarar en central växel där Du kan lämna meddelande.

E-post: alskog@gutespar.com

På bilden ses kontorsföreståndaren Margareta Bandelin, Ljugarn.

 

Publ 090109

 


Ett litet miniköpcenter i Ljugarn

 

Ljugarns Handel AB, som tidigare varit Lantmännens magasin, är stommen i Ljugarns lilla köpcenter.

Byggnaden har innehållit många funktioner under årens lopp.

Först var det Lantmännen med ettför lantbruket och andra fullsortiment. Då fanns också Jordbrukskassan/Föreningsbanken i huset.

När Lantmännen lade ner verksamheten ombildades verksamheten till Ljugarns Handel AB (i dagligt tal kallar vi miniköpcentret för enbart ”Handels”)

med ett något mindre – men fullödigt – sortiment. Svensk Kassaservice höll till vid Handels under flera år men lades ner hösten 2008. Numer är det ”Post i butik” som gäller. Paket, brev och frimärken ingåre i sortimentet, men även andra mindre postärenden kan uträttas.

OK/Q8 har en automatstaion med en pump för 95 oktanig bensin och en pump för diesel.

Handels driver även en mindre bilrepverkstad på baksidan.

Ett nytt boxrum har byggt på ena långsidan. Här finns nästan alla fastboendes postboxar. På andra sidan finns boxrum för sommarfolket.

Handels är utlämningsställe för Systemets varor. Varorna beställs i butiken eller på telefon till butiken (493075).

Granne med banken ligger Klippstugan med ny ingång från framsidan.

Den lilla ladan med blå dörrar är uthyrd till Lions Club Ljugarn.

 

Publ 090109

 

 


Nya postboxrummet i bruk

 

Fr o m den 11 december sorteras posten till boxarna i Ljugarn i det nya postboxrummet.

Förvisso är rummet inte klart i sin helhet. Isolering av väggarna samt panel återstår jaämte en del andra smärre arbeten.

Utvändigt kommer plåtskjulet intill magasinsväggen flyttas och ställas där nu den gamla dieselpumpen står.

Förhoppningsvis skall parkeringseländet rättas till genom att en snedparkering markeras mot magasinet.

 

Publ 081213

 


Grattis till Fole socken!

Årets Socken 2008 Ardre-Ljugarn gratulerar innevånarna i Fole socken till utmärkelsen Årets Socken 2009!

Fole socken är den  nittonde socknen som erhåller utmärkelsen sedan starten 1990!

Motiveringen lyder:

Fole är en utpräglad jordbruksbygd, men här finns inte bara morötter – även driftiga människor. Vi hittar en socken som utvecklar sig mot framtiden utan att besväras av finanskriser och annat elände.Det satsas friskt med nybyggen och utbyggen. Här finns ett antal bra exempel på framtidstro och nytänkande inom ett antal olika branscher, inte minst vad gäller gårdsbutiker. Fole sysselsätter  många!

Man tar även god hand om sin socken och sina innevånare, socialt och kulturellt, ett väl utvecklat föreningsliv aktiverar de unga såväl som de lite äldre. Gamla traditioner bevaras, det är viktigt att inte springa ifrån sin historia.

I Fole finns ett antal verkligt kreativa människor som har satt sin socken på kartan – vi hoppas att de orkar hålla på länge än. För Fole, och grannsocknarnas fromma.

Juryn bestod av Ove Andersson Ardre och Peter Ljunggren Ljugarn och från Lokrume Bertil Olofsson, Kjell Holmqvist och Lars-Göran Nyberg.

Publ 081204

 


Nyheter vid Ljugarns Handel

 

För närvarande pågår ombyggnationer vid Ljugarns Handel motiverade av att Postens Kassaservice stängt sitt kontor i Ljugarn.

Ny hyresgäst efter Posten blir SPARBANKEN GUTE, som idag har sitt kontor i Alskog. Sparbanken kommer att få hela postkontoret jämte det som nu är boxrummet. En ny vägg med entré till banken kommer att sättas upp. Entrén utifrån  blir gemensam för banken och Ljugarns Handel.

Nuvarande dörr till Klippstugan kommer att muras igen.

KLIPPSTUGAN har fått en ny entré direkt från planen utanför.

Det nya BOXRUMMET  flyttas till baksidan av Klippstugan. Sommarboxarna blir kvar där de nu är.

Allt beräknas vara klart till nyåret.

 


Årets Socken 2008 snart till ända

 

Årets Socken 2008 Ardre-Ljugarn har en månad kvar att verka! Vad som kommer därefter är inte helt klart än. Tankar finns dock att vi gör årets socken-mötet till en lokal utvecklingsgrupp under Länsbygderådet och orga-nisationen Hela Sverige Skall Leva. En ansökan om detta har lagts till länsbygderådet.

Erfarenheterna av det gångna året har varit goda på många sätt. Främst tycker kommittén att det skapats en bättre samhörighet (som i och för sig inte varit dålig) och för-ståelse mellan och för socknens olika delar. Problemen är ju faktiskt desamma oavsett var vi bor i socknen.

Kommittén har lämnat ett antal medborgarförslag till kommunfullmäktige. Samtliga har delegerats till tekniska förvaltningen för utredningar.

Den stora frågan, som ännu inte tycks få någon lösning, är hur sophanteringen skall ske framledes. Några beslut om återvinningscentral i en eller annan form dröjer (vilket inte var annat att vänta).

Vissa vägfrågor är under utredning av en grupp som tillsatts vid ett sockenmöte. Den skall arbeta med hastighetsfrågor på våra vägar, med utredning av siktröjning i en del vägkors mm mm.

Vid senaste sockenmötet i Ardre bygdegård formulerades ett förslag till nominering av 2009 års Årets Socken. Vi behåller det förslaget för oss själva men återkommer inom kort om vilken socken som får äntra prispallen.

Det sista sockenmötet kommer att hållas den 4 decem-ber kl 1900 på Espegards Konditori. Anslag om detta sätts upp vid Konsum. Alla är välkomna som vanligt.

Publ 081124

 


INFORMATION ANGÅENDE SOPTIPPEN I ARDRE

 

Vid samtal idag 080822 med ansvarig handläggare för deponi och återvinningscentraler (ÅVC) i kommunen framkom följande:

 

1. Soptippen i Ardre kommer INTE att stängas den 1 oktober i år!

2. Någon ”förenklad” ÅVC i anslutning till Ljugarns Handel är INTE planerad!

 

Tekniska nämndens båda politiska block är oense om hur frågan skall lösas.

Soptippen kommer att hållas öppen på sedvanligt sätt fram tills markfrågan för en ÅVC (större sådan) lösts.

Vår soptipp blir kvar till sommaren 2009!

För mer information är Du välkommen att ringa Christer Wennström tfn 493203 så skall jag vidarebefordra eventuella relevanta synpunkter till tekniska förvaltningen.


  

   Fr o m nu och t v gäller 30 km/tim kl 06-18 alla dagar

   på Storvägen från Handelsbolaget/OK/Q8
   och vidare genom samhället.
   Respektera begränsningen!
   Den nu gjorda förändringen var ett önskemål som
   framfördes vid "politikermötet" på Lövängen i       början av april.
   Publ 080717

 


 

Vad hände med medborgarförslagen?

 

Under vårvintern beslutades på ett sockenmöte

att fyra olika medborgarförslag skulle lämnas till kommunfullmäktige. Så skedde i medio maj.

Förslagen var:

* nytt reningsverk och vattentorn i Ardre

* belysning på Strandvägen

* återvinningscentral i Ardre (som ersättning för soptippen som stängs nyåret 08-09

* promenadväg längs Strandvägen.

Kfs presidium beslutade föreslå KF att delegera samtliga förslag till tekniska nämnden.

KF protokoll 080618 § 81.

Fortsättning följer…………..

Publ 080710


 

 

Vad hände med medborgarförslagen?

 

Under vårvintern beslutades på ett sockenmöte att fyra olika medborgarförslag skulle lämnas till kommunfullmäktige.              Så skedde i medio maj.

Förslagen var:

* nytt reningsverk och vattentorn i Ardre

* belysning på Strandvägen

* återvinningscentral i Ardre (som ersättning för soptippen som stängs nyåret 08-09

* promenadväg längs Strandvägen.

Kfs presidium beslutade föreslå KF att delegera samtliga förslag till tekniska nämnden.

KF protokoll 080618 § 81.

Fortsättning följer…………..

Publ 080710

 


Årets kulturstipendium

 

Lions Club Ljugarn har delat ut sitt årliga stipendium,

i år för kulturella gärningar.

Det är paret Sohlberg vid Etelhems Krukmakeri som är mottagare.

 

Juryn motiverar sitt val så här:

 

2008 års kulturstipendium tilldelas

Annbritt och Torleif Solberg för

högtstående keramisk produktion

väsentlig pedagogisk verksamhet

gott omhändertagande av byggnadsminnet

vilket tillsammans har inneburit att

Etelhems Krukmakeri blivit ett begrepp känt över hela Sverige

 

Stipendiet överlämnades vid en ceremoni på Hamnkrogen i Herrvik.

 2009 är det dags för idrottsstipendium som tilldelas en förtjänt ungdomsledare eller ung idrottare.

Publ 080610

 

 

Återvinningscentral (ÅVC) vid

Handelsbolaget i Ljugarn?

I dagens GT (080531) flaggas för en ÅVC vid Ljugarns Handelsbolag AB! Uppgiften har nu på morgonen (31/5) bekräftats av både tekniska nämndens ordf Kjell Skalberg och Ljugarns Handels föreståndare. Båda säger att diskussioner pågår – men att inget ännu är klart.

Tanenn är att det skall finnas tre containrar, en för vardera papper, plast och plåt. De skall, om projektet går i hamn, stå i närheten av/anslutning till miljöstationen.

Som sagt, inget är dock på långa vägar klart.

Publ 080531

 


Strandstädning valborgsmässoafton onsdag 30 april

Föreningen Ljugarns medlemmar och andra hugade strandvänner samlas vid bygdegården/bastun kl 11.00 där sopsäckar utdelas. Handskar, räfsor och andra plockverktyg medför var och en själv. Vid tjänlig väderlek, medtag egen kaffekorg så kan vi fika gemensamt 13.00 efter väl förrättat värv.

Publ 080424


 

Klimatsmartness vid Länsbygderådets årsmöte

 

Länsbygderådet på Gotland, en organisation inom ”Hela Sverige skall leva”, har hållit sitt årsmöte i Ardre Bygdegård. Man valde Ardre för att hedra Årets Socken 2008!

Vid mötet deltog Bengt-Olof Grahn, ekostrateg i Gotlands kommun.

De 30-talet närvarande fick en engagerad föreläsning om klimatfrågorna i Gotlands kommun under rubriken ”Lokala lösningar för ett klimatsmart liv på landsbygden”.

Han tog bland annat upp frågor om livsmedelsproduktion, transporterna på Gotland, energiförsörjningen, kommunal service och infrastruktur samt en del andra viktiga behov.

Årets Socken-verksamheten presenterades av Lasse Olsson, Börje Hofberg och Christer Wennström. Göte Tingström berättade om sitt arbete med en sockenbok som väntas bli klar till julen 2008.

Läs mer om Ekokommun Gotland på

www.gotland.se/ekokom

Det finns även ett häfte ”ENERGI 2010. Energiplan för Gotlands kommun planperiod 2007-2010” Kan beställas  via kommunens ledningskontoret´´. Rubriken låter tråkig men innehållet är mycket bra och allmänbildande!

Publ 080424

 


 

 

Konsum Ljugarn har fyllt 100 år!

 

Måndagen den 14 april var det 100 år sedan Konsum Ljugarn startade sin verksamhet.

Firandet blev modest. Kunderna bjöds på kaffe och tårta. Det enda som påminde om lite äldre tider var en utställd disk med varusnurra (den blå-röda som ni kanske minns) och ett Facit kassaregister.

På plats fanns Per-Åke Sandsjö, Konsumbasen från Visby. I övrigt förflöt dagen som vilken öppetdag som helst.

På bilden syns fr vä Britt Gustafsson, Ulla-Britt Fardstedt, Börje Hofberg och framför honom Eva Ahlgren som skmötte serveringen. Makern Gunnar Ahlgren väntar på en tårtbit.

Publ 080419

 


Hon gjorde en tavla

 

Hon har gjort en tavla – igen! En mycket fin tavla som föll deltagarna på läppen.

Hon är Inga-Britt Paulin i Ljugarn, erkänt duktig målarinna.

Inga-Britt skänkte vid sockenmötet en tavla till Årets Socken med motiv från Folhammar, Ardre kyrka och Ardre ödekyrka. Tavlan skall hänga i Ardre Bygdegård.

På bilden överlämnar Inga-Britt tavlan till bygdegårdsföreningens ordförande Dan Andersson.

Publ 080419

 


 

Vem vill driva en ny återvinningscentral (ÅVC)?

 

En ny ÅVC är en högprioriterad fråga för vår socken! För att bistå kommunens tekniska förvaltning med lite hjälp på vägen tillsatte sockenmötet den 15/4 en liten arbetsgrupp med uppdrag att försöka komma på konstruktiva lösningar.

Gruppen består av

Bo Andersson Ljugarn, Dan Andersson Ardre och Lasse Gustafsson Ljugarn.

Någon tidsram har ej angetts för uppdraget men gruppen vet att det brådskar!

Publ 080419

 


 

Årets Socken skriver medborgarförslag

 

Vid det allmänna sockenmötet i Ardre Bygdegård den 15 april enades deltagarna om att avge ett antal medborgarförslag till Gotlands kommunfullmäktige.

 

Följande ämnen skall aktualiseras i kommunfullmäktige.

1. Gatubelysning på Strandvägen från Aspdungen/Bruna Dörren till Vitvärs Semesterby

2. Behovet av skyndsam lösning av vatten- och avloppsfrågorna i Ardre-Ljugarn

3. Promenadväg (hårdgjord) sträckan Vitvär-Folhammar.

Uppdrogs åt Christer Wennström att utforma förslagen samt tillställa kommunkansliet desamma.

Publ 080419

 


 

Årets Socken-tröjor 

För att göra omgivningen uppmärksam på att vi bor i Årets Socken      2008  har vi tagit fram en T-shirt med tryck enligt bilden.

Tröjan finns i enbart mörkblå färg och i ett flertal olika storlekar.

Försäljningsställen är Espegards, Handelsbolaget, Konsum och hos      Börje Hofberg tfn 070-7522767.

Pris 100 SEK.

Upplagan är inte så stor. Vill Du ha en kan Du redan nu beställa hos   Börje Hofberg  om Du bor på fastlandet.

Publ 080419

 


 

 

Skriv medborgarförslag!

 

K-rådet Lars Thomsson, deltog också i mötet. Han var i mångt och mycket ganska väl påläst, liksom Carin Johansson och Kjell Skalberg, om Ardre socken.

 

Lars Thomsson fick frågor om kollektivtrafiken, om vägen från Ardre Ödekyrka till Vitvär, om möjligheten att ordna vägbelysning utmed Strandvägen, toaletter på stranden och mycket annat.

 

Thomssons recept i nästan alla frågorna var: skriv ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det, menade han, kan både socken-kommittén och enskilda göra. Om samma förslag kommer från olika förslagsställare gör inget.

 

(Se Gotlands kommuns hemsida

http://www.gotland.se/imcms/15125 om hur man kan skriva ett medborgarförslag. Kommunkansliet vill ha förslaget på en särskild blankett. Har Du inte dator så beställ blanketten kostnadsfritt  per telefon 26 93 08.

 

Publ 080403

 

 


 

Bygga och bo i Ardre socken

 

Med på mötet på Pensionat Ljugarn, fanns också kommunens stadsarkitekt Carin Johansson, som berättade att nu är det stopp för nya planområden i Ljugarn. I socknen i övrigt är problemen inte lika stora.

Den sista byggplaneringen gäller Botvalde 1:121 (se längre ner på sidan).

 

Orsaken till planstoppet är att områdets vatten- och avloppsförsörjning nått kapacitetstaket. Någon utbyggnad är inte aktuell (på gr av pengabrist) förrän tidigast 2010.

 

Befintligt reningsverk kan inte byggas ut. Verket ligger för lågt och kan riskera att översvämmas om havsvattenytan stiger på grund av miljöpåverkan. Det handlar alltså om en helt ny anläggning på annan plats!

 

I detta sammanhang ventilerades frågan om vad för slags toalettsystem som skall användas i framtiden. Det finns ett stort, alldeles för stort, antal tekniska lösningar, urinseptgaration, torrtoa, mulltoa, eltoa, frystoa o s v, som gör att den som bygger till sist väljer det enklaste, en vattentoalett med ty åtföjande ytterligare belast på avloppsnätet.

 

Kritik riktades mot de, för en del, anskrämliga nybyggnationer som skett i Ljugarn de sista åren. Tabernakel, förhöjt hönshus och krematorium var några omdömen om byggena. ”Arkitektritade lekstugor var ett annat omdöme.  Här höll stadsarkitekten faktiskt med – viss mån – men hänvisade till byggnadsnämnden, som har det sista beslutet före byggstart.

 


 

Var tippar vi sopor i framtiden?

 

Årets Socken-arrangörerna hade, den 2 april,  inbjudit k-rådet Lars Thomsson, stadsark Carin Johansson och tekn nämndens ordf Kjell Skalberg att, inför socknens intresserade innevånare, redogöra för bland annat soptippsfrågan, vatten- och avloppsproblematiken samt om framtida byggplaner i socknen. De flesta frågorna kom att beröra Ljugarn, en del av Ardre socken.

 

Sockenborna var så intresserade av denna kvällen att cirka 50 personer kom till Pensionat Lövängen. Snudd på deltagarrekord??

 

Åhörarna ficvk veta att soptippen kommer att, preliminärt, stängas den 31/12 2008. Någon ersättning för tippen är inte klar ännu. Kjell Skalberg betonade att man undersöker möjligheterna att få någon privat entreprenör att, för kommunens räkning, sköta en enklare variant av återvinningsccentral (ÅVC). En enklare ÅVC med begränsad mottagning av avfall från trädgård och hushåll ställer inte lika hårda krav på placering som en fullt utbyggd ÅVC.

 

Att Ardreborna skulle behöva åka till Katthammarsvik är bara ett rykte. Den frågan har aldrig behandlats i tekn nämnden, sade Kjell Skalberg.

 

Socken-kommittén kommer att hålla denna fråga under uppsikt tills en lösning blir aktuell.

 

Publ 080403

 


 


 

Planutställning Botvalde 1:121

 

I anledning av planerad avstyckning av tomter finns planpre-

sentation för Botvalde 1:121 utlagd på

http://www.gotland.se/byggabo.

Området ligger omedelbart söder om ”gamla jordgubbsåkern”

(vilket inte kan kallas för ”bakom Konsum”!) i vinkeln på

Svaidevägen (eller ”bredvid Anna Nilssons” om Du så vill).

Avstyckningen avser ett tiotal tomter för permanent- och fri-

tidsboende och synes ej vara av kontroversiell art.

Publ 080329


 

Vatten, avlopp…och soptippen!!!

De, för vår socken, ganska stora byggplaner som är på gång

innebär påfrestningar för bland annat vattenförsörjningen och avloppssystemen. Dessutom undrar vi vad för slags ersättningvi får för soptippen som skall stängas inom ett år.

Årets Socken-kommittén inbjuder alla innevånarna att delta i möte  med k-rådet Lars Thomsson, tekn nämndens ordf Kjell

Skalberg och stadsark Carin Johansson.

Plats Pensionat Lövängen. Tid 19.00.

Publ 080329


 

Ljugarn Open även 2008

 

Vid årsmöte med Ljugarns IF lämnades besked om att tennisturneringen Ljugarn Open kommer att genomföras för 26 gången 2008. 21-25 juli.

Ljugarns IF har drygt 80 medlemmar.

Ordf Anders Wieborg hade en beskedlig skara om 7 medlemmar att hålla reda på och förhandlingarna klarades på en dryg halvtimme.

Publ 080326

 


 

Nytt företag i Ljugarn

 

Änglahjärtan HB heter Ljugarns nyaste företag

och har startats av Helena Wiberg och hennes dotter Sandra Pers. Änglahjärtan HB kommer att finnas på Storvägen 22. Företaget skall vara öppet året runt.

Senast till midsommar räknar man att öppna. Sortimentet är presentartiklar och hemslöjd av egen och andras tillverkning.

En hemsidan håller på att byggas. Se http://anglahjartan.wiberg.nu

På bilden håller Helena Wiberg upp ”skylten” som skall sitta ute vid vägen.

Publ 080326


 

”Multi-årsmöten” i Ardre

 

Ardre Hembygdsförening och Ardre Bygdegårdsförening har hållit sina årsmöten i Ardre Bygdegård fredagen den 14 mars. Ett utmärkt exempel på hur man kan ”samordna” medlemmarna! I det här fallet  var nog de flesta av de cirka 30 närvarande, medlemmar i båda föreningarna.

Utöver sedvanlig årsmötesstandard så förekom inga diskussioner eller togs några större beslut.

På bilden ses IDA PETTERSSON, kvällens klart yngsta deltagare!

Publ 080323


 

Nu har vi ”egen” anslagstavla!

Sedan några dagar finns det en inramad anslagstavla i vänsterkanten av stora tavlan på Konsumväggen i Ljugarn.

Konsumföreståndaren Olof har välvilligt upplåtit platsen enbart för Årets Socken.

Här får socknens föreningar sätta upp sina affischer (A4 tack!) och var och en ombeds att ta ner affischerna när ”bäst före-datum”  är utgånget.

Det är INTE tillåtet med kommersiell affischering i rutan.      Sådana affischer tas obönhörligen bort!   Publ 080323

 

 

Årets Socken har högt läsvärde (!)

Tisdagen den 11 mars bad Eva Bofride på GT att få träffa några av alla dem som jobbar med Årets Socken, i akt och mening att skriva lite om vad vi skall hitta på.

Träffen skedde på Espegards. Efter pratstunden skulle det fotograferas på stranden. Brr vad kallt det var där!

Publ 080312

Nu finns ingen rivalitet längre GT 13032008 13032008

Eva Bofride Gotlands Tidningar


 

Planer på samgående mellan Föreningen Ljugarn och Föreningen Ljugarns Kulturudde
Styrelserna i de båda föreningarna har enats om att till föreningarnas årsmöten 2008 framlägga förslag om sammanslagning av föreningarna fr.o.m. den första januari 2009. Ett utkast till stadgar har utarbetats och man kommer att föreslå att den nya föreningen skall få namnet Ljugarns Hembygdsförening.     Källa: Hans v Heijne

Publ 080312


 

Konsum Ljugarn 100 år

I år fyller Konsum i Ljugarn 100 år! Hur detta skall firas är ännu obekant. Vi hoppas på snar information från ledningen i primärorten i väster. Det lilla röda huset till höger om butiken är den första butiken som öppnades i Ljugarn.

Publ 080312


 

Strandridargården
Statens Fastighetsverk, som är ägare till Strandridaregården, publicerar i vår en femtiosidig skrift i A 4-format med en mycket detaljerad beskrivning av huset jämte ett stort antal gamla och nytagna fotografier från samtliga rum och exteriörer. Texten utmynnar i ett antal förslag om ytterligare upprustning av det gamla 1700-talshuset.Statens Fatighetsverk, som äger Strandridargården, har upprättat en underhållsplan för huset.

Källa: Hans v Heijne

Publ 080312


 

Nytt tullhus

Det gamla tullhuset som fanns vid Handelskajen i Ljugarn brann, som en del känner till, ner för en tid sedan. Ryktet gör gällande att det skall återuppföras under sommaren.

Publ 080312


 

Nyordning vid OKQ8

Inom kort kommer bensinpumpen vid Handelsbolaget att ha enbart 95-oktanig bensin och diesel i pumpen!

Dieselpumpen, som nu står på baksidan av magasinet flyttas fram till pumpön.

            Publ 080312

 


 

Vad blir det sedan?

En privatperson i Ljugarn har tillskrivit tekniska  nämnden ang soptippen i Ljugar och påpekat behovet av en återvinningscentral i närheten av Ljugarn.

Enligt Gotlands Kommuns renhållningsplan skall tippen i Ljugarn stängas, eventuellt redan 081001. Stängningen  har varit känd sedan länge. Någon ersättning för tippen av typ återvinningscentral eller liknande är inte planerad i Ljugarn men väl eventuellt i Katthammarsvik. Dock säger en anonym källa vid kommunen att någon form av återvinningscentral kommer att byggas.

Publ 080312

text & foto Christer Wennström