FOTOALBUM

Ardre Sippan

       r

Ardre socken har erhållit den hedervärda titeln ”Årets socken 2008”.   För oss sockenbor, antingen vi bor ”uppe” i socknen eller ”nere” i Ljugarn,  gäller det under 2008 att visa vad vi kan erbjuda dem som besöker vår bygd.  Kanske kan vi t o m locka någon att bosätta sig i vår socken!

Ardre är en strandsocken och en jordbruksbygd.   Jordbruket har alltid varit huvudnäring och har kompletterats med kustnära fiske, med hantverk och med handel. Här har också bränts kalk, skeppats ut virke, props till gruvor i England mm. Numer är det turismverksamheten som gäller.
De första betalande besökarna – idag kallar vi dem turister – kom till Ljugarn redan 1887! Sedan dess har turistnäringen bara ökat och ökat. Och tvivelsutan är det tack vare turismen som vi bofasta kan bo kvar här med bibehållen grundservice i bygden.
Vår socken är faktiskt stor! Hela 27650 fotbollsplaner, cirka 38.73 km2 får plats inom sockengränsen!  Och vi är cirka 350 innevånare av vilka ett 50-tal bor utanför tätorten Ljugarn. Sommartid räknar vi befolkningen 10-falt (inkl dagbesökare på stränderna när solen skiner).
Företagsamheten är omfattande! Ett 30-tal företag verkar i socknen!  Och – de flesta är åretrunt-företag. Bor man i Ardre socken har man faktiskt tillgång till de flesta dagligbehoven; post, bank, apoteksombud, systemombud, bensin, liten bilverkstad, livsmedel, konditori och mycket, mycket annat.
Vi kan bjuda på kultur, miljö, fritid, Du får havet och stranden helt gratis! Skogen och fälten väntar på Dig. Ardre är en socken som stämmer själen till lantlig, stilla ro! Men var rädd om vår socken. Vi försöker vårda den till allas fromma.          Hjälp oss med det!

Text: Christer Wennström, Ljugarn

 

       

ÅRETS SOCKEN ARDRE

VAD HÄNDER i SOCKNEN

SÅ BÖRJADE  ÅRETS SOCKEN

FÖRENINGAR

FÖRETAG 

LÄNKAR

DITT och DATT